Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van doeitabaksindustrie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Doei Tabaksindustrie, een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds (samen de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en initiatiefnemers van de Doei Tabaksindustrie). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie/diensten op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Artikel 2. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van doeitabaksindustrie.nl op deze pagina.